coaching

Coaching en begeleiding is de laatste jaren sterk op de voorgrond gekomen. Met name bij interim-management en projectmanagement kan coaching een uitstekend middel zijn om een project met nieuwe vaardigheden te realiseren of veranderopgaven te implementeren op het menselijke vlak. Gezond, fit en enthousiast invulling geven aan de (soms nieuwe) werkopgaven. Medewerkers met diverse achtergronden, talenten, ervaringen en belangstelling bijeenbrengen, aanmoedigen meer verantwoordelijkheid te aanvaarden en te blijven presteren; medewerkers behandelen als volwaardige partners in business.

Het gaat hierbij om echte aandacht voor mensen, echt in hen geloven. Coachen in de betekenis van ‘leermeester-begeleider’, die de betrokkenen helpt de prestaties te verrichten die zij willen of moeten realiseren. Dát is waar vmh-interim behulpzaam bij kan zijn:

Team coaching – coaching, gericht op het beïnvloeden van de interactie in teams. Het doel is het groepsproces zodanig te coachen dat de leden de ruimte hebben zich te ontwikkelen en zo tot maximale groepsprestaties te komen. Concreet kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan een transformatie naar meer zelfsturing in teams, betere samenwerking en meer resultaatgericht werken.

Coaching-on-the-job / praktijkbegeleiding – of het nu gaat om verbetering van de resultaten of om deskundigheidsontwikkeling, vmh-interim kan medewerkers (al dan niet leidinggevenden) begeleiden en ondersteunen in het verbeteren van het door de organisatie gewenste functioneren.

Stress coaching – stress is een gezond verschijnsel. Het is de spanning die je voelt bij bv. een examen of sollicitatiegesprek. Stress wordt ongezond zodra deze spanning te lang aanhoudt en het niet meer lukt je te ontspannen. Dit kan allerlei oorzaken hebben, zoals een te lang aanhoudende hoge werkdruk of veranderingen in het werk. Thema’s in de stress coaching kunnen zijn: ‘het uitdiepen van stressbronnen en energielekken’, ‘herstellen van energie’, ‘het versterken van competenties’ en ‘terugvalpreventie’, afhankelijk van de behoefte.

Ook verandertrajecten gaan vaak gepaard met spanning en stress. Het kan dan nuttig zijn medewerkers extra te betrekken en te begeleiden om zodoende te bevorderen dat zij weer met energie, enthousiasme en plezier werken en leven, effectiever functioneren en meer ontspannen zijn. Vmh-interim kan hierbij helpen.