interim- en projectmanagement

Vmh-interim biedt producten en diensten aan op het gebied van interim-management en projectmanagement. Interim- en projectmanagement is van tijdelijke aard en (meestal) gericht op verandering. Het voordeel van interim-management is dat de interimmanager geen verleden in de organisatie van de opdrachtgever heeft en daar ook geen toekomstige rol zal vervullen. Vanuit die rol kan vmh-interim zo objectief mogelijk handelen in het belang van de betreffende opdrachtgever.

Het productportfolio van vmh-interim bestaat uit:

Verbeter- en verandermanagement
Vmh-interim kan een leidende en/of ondersteunende rol vervullen in verbeter- en veranderprojecten of -programma’s, gericht op het optimaliseren van bedrijfsvoeringsprocessen.
Vmh-interim beschikt over veel kennis en ervaring op het gebied van verandermanagement. Kernbegrippen in de veranderaanpak van vmh-interim zijn: pragmatisch werken, duidelijkheid en zorgvuldigheid, verbinding met de betrokken medewerkers, plezier en resultaat.

Vmh-interim is bekend met de LEAN-principes en kan met toepassing van leanmanagement opdrachtgevers helpen om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspillingen. Daarbij is de insteek de medewerkers vooral te stimuleren en te faciliteren in het ‘van onder af’ inzetten van verbeteringen.

Overbruggingsmanagement
Vmh-interim kan worden ingezet in geval van een plotseling en tijdelijk ontstane lege stoel tot het moment dat de reguliere of nieuwe manager de draad weer moeiteloos kan oppakken. Die tijdelijk lege stoel kan zijn ontstaan door bv. een sabbatical, zwangerschap of ziekte. Ook kan interim-management gewenst zijn ter overbrugging van de procedure van vacaturestelling, werving en selectie van een nieuwe manager.

Co-management
Vmh-interim kan ook als co-manager het management ondersteunen op basis van gelijkwaardigheid. Het kan hier gaan om allerlei strategische en tactische managementfuncties in organisaties. Als co-manager zet vmh-interim haar ervaring en expertise in om het management te versterken, te ondersteunen of het werk te verlichten.

Projectmanagement
Projecten zijn in de tijd begrensde activiteiten om iets te creëren. Een project onderscheidt zich door zijn eenmalige karakter van een programma of proces. Vaak kan het reguliere management niet worden vrijgemaakt voor projectmanagement of procesmanagement. Dit is veelal wel een vereiste, vanwege de gevraagde tijdsinvestering, maar ook door de andere dynamiek die projecten hebben ten opzichte van de reguliere lijnmanagement activiteiten.

Vmh-interim kan organisaties helpen met het inrichten, vormgeven en op hoog niveau leiden van projecten op basis van de PRINCE2TM methode. PRINCE2 wordt op grote schaal toegepast en is een toonaangevende methode voor projectmanagement. PRINCE2 helpt degenen die projecten leiden, van welke omvang dan ook en in welke omgeving dan ook, bij het effectief opleveren van wat geëist wordt, door het op passende wijze managen van de kosten, doorlooptijden, kwaliteit, scope, risico’s en benefits.

 

 

Afbeelding: de processen en principes van PRINCE2™